Publications

 

 

List of academic publications by Antti Hautamäki 

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (per-reviewed articles)

Hautamäki Antti (2022). Disagreement, Points of View and Truth-relativism. Acta Analytica.

https://doi.org/10.1007/s12136-021-00504-x

Pulkkinen, Kirsi & Hautamäki, Antti (2019):  Co-creation with Companies: A Means to Enhance Societal Impact of University Researchers? Mads P. Sørense, Lars Geschwind, Jouni Kekäle and Rómulo Pinheiro (Eds.) The Responsible University: Exploring the Nordic Context and Beyond.   Palgrave Macmillan, 145-171.

Kaipainen, Mauri & Hautamäki, Antti (2019). Seeking for the Grasp: An Iterative Subdivision Model of Concpetualisation. Mauri Kaipainen, Frank Zenker, Antti Hautamäki and Peter Gärdenfors (Eds.) Conceptual Spaces: Elatborations and Applications. Synthese Library 405. Springer, 103-123.

Hautamäki, Antti & Oksanen, Kaisa (2018): Digital Platforms for Restructuring the Public Sector. Anssi Smedlund, Arto Lindblom ja Lasse Mitronen (Eds.) Collaborative Value Creation in the Platform Economy. Springer, 91-108.

Kaipainen Mauri & Hautamäki Antti (2017): Analysis and synthesis with a three-component inferential system: Augmenting the explanatory scope of Conceptual Spaces. Artificial Intelligence and Cognition 2016.  Proceedings of the 4th International Workshop on Artificial Intelligence and Cognition co-located with the Joint Multi-Conference on Human-Level Artificial Intelligence (HLAI 2016), New York City, NY, USA, July 16-17, 2016. Edited by Lieto, A., Bhatt, M., Oltramari, A. & Vernon, D. http://ceur-wp.org vol. 1895, 124-137.

Hautamäki Antti (2016): Points of View, A Conceptual Space Approach. Foundations of Science. Foundations of Science. 21(3), 493-510. DOI 10.1007/s10699-015-9422-2.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2016): Sustainable Innovation: Solving Wicked Problems Through Innovation. Mention A-L. and Torkkeli M. (Eds.), Open Innovation, A Multifaceted Perspective, In two parts, Part I, Singapore: World Scientific,  87-110.

Kaipainen Mauri & Hautamäki Antti (2015): A Perspectivist Approach to Conceptual Spaces. Frank Zenker & Peter Gärdenfors (Eds.): Applications of Concpetual Spaces, The Case for Geometric Knowledge Representation. Springer, 245-258.

Hautamäki Antti (2015): Change, Event, and Temporal Points of View.  Margarita Vázquez Campos &Antonio Manuel Liz Gutiérrez (Eds.): Temporal Points of view, Subjective and Objective Aspects. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 197-221.

Oksanen Kaisa & Hautamäki Antti (2015): Sustainable Innovation: Competitive Advantages for Innovation Ecosystems. Technology Innovation Management Review, October 2015 (volume 5, issue 10), 24-30.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2015): Systemic development of service innovation. Agarwal, R., Selen, W., Roos, G., Green, R. (Eds.), The Handbook of Service Innovation. Springer,  349-371.

Oksanen Kaisa & Hautamäki Antti (2014): Transforming regions into innovation ecosystems:  A model for renewing local industrial structures, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 19(2), 2014, article 5.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2013): “Paikallisen innovaatiotalouden vahvistaminen”, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/13, 369-388.

Markus Salo, Thomas Olsson, Markus Makkonen, Antti Hautamäki & Lauri Frank (2013): “Consumer value of camera-based mobile interaction with the real world”,  Pervasive and Mobile Computing, Volume 9, Issue 2, April 2013, Pages 258-268.

Kaipainen Mauri & Hautamäki Antti (2011): ”Epistemic pluralism and Multi-Perspective Knowledge Organization, Explorative Conceptualization of Topical Content Domains”. Knowledge Organization 38 (2011), no.6., 503-514.

Saariluoma Pertti, Antti Hautamäki, Seppo Väyrynen, Minna Pärttö & Esa Kannisto (2011): ”Microinnovations among the paradigms of innovation research – what are the common ground issues”. Global Journal of Computer Science and Technology, Vol 11, No 12 (2011), 11-23.

Hautamäki Antti (1992): “A Conceptual Space Approach to Semantic Networks“, Computers & Mathematics with Applications 23 (1992), 6-9, March-May, s. 517-526. Julkaistu myös teoksessa F. Lehmann (toim.), Semantic Networks in Artificial Intelligence, Pergamon Press, Oxford 1992, s. 517-526.

Hautamäki Antti (1990): “Verkostotalous ja tietohallinto”, Kirjastotiede ja informatiikka 9(4), 1990, s. 98-104.

Hautamäki Antti (1990): “Raili Kaupin käsitekalkyylit“, Kirjastotiede ja informatiikka 9(4), 1990, s. 95-97

Hautamäki Antti (1985): “Epistemologinen relativismi”, Ajatus 42 (1985), s. 22-40.

Hautamäki Antti (1983): “The Logic of Viewpoints“, Studia Logica XLII, 2/3 (1983), s. 187-196.

Hautamäki Antti (1983): “Scientific change and intensional logic“, Philosophica 32, 1983(2), s. 25-42.

Hautamäki Antti (1983): “Dialectics and Points of View“, Ajatus 39 (1983), s. 218-231.

 B Vertaisarivoimattomat tieteelliset kirjoitukset (other academic articles)

Kuusi  Osmo & Antti Hautamäki Antti (2022): Four basic philosophies for scientific futures research. Futura 1/2022, s. 60-83.

Hautamäki Antti (2021): Totuuden jälkeen. Arvostelu Lee McIntyren kirjasta Totuudenjälkeinen. Tieteessä tapahtuu 4/2021, 72-73.

Hautamäki Antti (2021): Aika ja aikatietoisuus. Petteri Limnell ja Tere Vaden (toim.) (2021). Unfolding the Big Pictures, Essays in honour of Paavo Pylkkänen. Philosophical Studies from the University of Helsinki, 50, 19-39. Hautamäki, Antti (2020): Demokratia, relativismi ja totuuden jälkeinen aika. Futura 1/2020, 18-27.

Hautamäki, Antti (2019): Erkki Kurenniemi – Musiikin ja teknologian avantgardisti. Irmeli Hautamäki ja Helena Sederholm (Toim.) Avantgarde, Tiede ja Teknologia. Suomen avantgardismin ja modernismin seuran julkaisuja nro 2. Helsinki: FAM, 50-62. https://finnishavantgardenetwork.files.wordpress.com/2019/12/avantgarde-tiede-ja-teknologia-final-3.12.pdf

Hautamäki Antti (2016). Uushumboldtilainen yliopisto – Ratkaisu sivistyksen ja hyödyllisyyden dilemmaan. Politiikasta.fi, 6.5.2016.

Oksanen Kaisa & Hautamäki Antti (2014): “Uushumboldtilainen yliopisto – Suomalainen ratkaisu yliopistojen kehittämiseen”, Tiedepolitiikka 1/2014, s. 45-51.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2013): “Metropolista haastavia ongelmia ratkaiseva innovaatiokeskittymä, Metropolen kan bli en innovationsknutpunkt som löser stora utmaningar”, Kvartti 1/2013, s. 7-16.

Hautamäki Antti (2012): Joukkojen viisaus yksilökeskeisen kognitiotieteen haastajana. Futura 2/2012, 56-65.

Hautamäki Antti (2011): Innovaatiot ja palvelut – Palveluinnovaatiomallin perusteet. Teoksessa Hautamäki Antti ja Oksanen Kaisa (toim.): Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä, Jyväskyslän yliopisto, 12-41.

Seppänen Marko, Hautamäki Antti, Anttiroiko Ari-Veikko, Leponiemi Ulriika, Valkama Pekka & Kallio Olavi (2011): ”Yliopstojen rooli ja valmiudet palveluinnovaatiotoiminnassa”. Teoksessa Hautamäki Antti ja Oksanen Kaisa (toim.): Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylän yliopisto, 68-85.

Vakama Pekka, Ari-Veikko Anttiroiko & Antti Hautamäki (2007): Transformation of Public Service Delivery – the case of Finland, A Transforming Global Economy in an Era of Services and Decomposed Production. A BRIE/CITRIS Conference, October 19, 2007, Berkeley CA.

Hautamäki Antti (2008): “Sustainable Innovation and innovation centres”, Helsinki Quarterly 2/2008, 9-15.

Hautamäki Antti (2006):”Innovation ecosystem in city policy: the case of Helsinki”, Helsinki Quarterly 4/2006, 17-21.

Hautamäki Antti (2006):”Innovaatioiden ekosystemi kaupunkipolitiikan ytimessä, Innovationsekosystem i stadspolitikens kärna”, Kvartti 2/06, 7-15.

Hautamäki Antti (2006):”Liiketoimintaosaaminen innovaatiotoiminnassa”, teoksessa Lehtinen Uolevi ja Mittilä Tuula (toim.), Liiketoimintaosaaminen kilpailukykymme keskiössä, Kauppatieteellinen yhdistys ry, Jyväskylä, 2006, 149-253.

Hautamäki Antti & Pylkkänen Paavo, ”Kognitiotieteen historiaa” teoksessa Saariluoma Pertti, Kamppinen Matti & Hautamäki Antti (toim.) Moderni kognitiotiede. Gaudeamus, Helsinki 2001, 10-25.

Hautamäki Antti (1998): “Innovaatiot ja sosiaalinen pääoma”, teoksessa Jouko Kajanoja, Jussi Simpura (toim.), Sosiaalinen pääoma, Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa, VATT, Helsinki 1998, 89-92.

Hautamäki Antti (1997):”The Main Paradigms of Cognitive Science”, teoksessa Pylkkänen Paavo, Pylkkö Pauli and Hautamäki Antti (eds.), Brain, Mind and Physics, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 33. IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC, 1997, s. 26-33.

Hautamäki Antti (1996): “Miten kaupunkia pitäisi johtaa?”, Kvartti 1/96 (Helsingin kaupungin tietokeskuksen neljännesvuosijulkaisu), 13-19.

Hautamäki Antti (1996): “Individualismi on humanismia”, teoksessa A. Hautamäki, E. Lagerspetz, J. Sihvola, J. Siltala & J. Tarkki, Yksilö modernin murroksessa, Gaudeamus, 13-44.

Hautamäki Antti (1995): “Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta – kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat”, Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2/1995, 164-167.

Hautamäki Antti (1995): “Hyvinvointipalveluklusterit – verkostotaloutta palveluissa”, Kvartti 3/1995,  24-30.

Hautamäki Antti (1995): “Tutkittavana kaupungin konsernijohtaminen”, Kvartti  2/1995, 9-11.

Hautamäki Antti (1993): “Tilaaja-tuottajamalli kuntien palvelujen ohjauskeinona”, Kunnallistieteellinen aikakauskirja, Vol. 21, 4/1993, 159-164.

Hautamäki Antti (1993): “Kognitiotiede”, hakusana teoksessa E. Hyvönen, I. Karanta ja M. Syrjänen (toim.), Tekoälyn ensyklopedia, Gaudeamus, Hämeenlinna 1993, 53-61.

Hautamäki Antti (1992): “Tietävät ja taitavat koneet, Keskustelua representaatioista” teoksessa I. Halonen et al. (toim.), Taito, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1992, s. 169-180.

Hautamäki Antti (1992): “Mentaaliset representaatiot”, teoksessa O. Aaltonen et al. (toim.), Kielen vastaanotto ja käsittely aivoissa, Kuulon, kognition ja kommunikaation tutkimusyksikkö, Turku 1992, 171-179.

Hautamäki Antti (1990): “Muutos ja muuttumattomuus, tekoälyn frame-ongelma”, teoksessa I. Halonen ja H. Häyry (toim.), Muutos, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1990, s. 146-154.

Hautamäki Antti, Matti Makelin & Ari Vepsäläinen (1988): ”Asiantuntijajärjestelmien taloudelliset sovellukset”, Kansantaloudellinen aikakausikirja 1988:2, 186-190.

Hautamäki Antti & Kuusela Sari (1988): “Älykkäät tietokoneavusteiset opetusohjelmat”, M. Mäkelä, S. Linnainmaa & E. Ukkonen (toim.), STeP-88, Vol. 2, Contributed Papers: Methodology, Helsinki 1988, s. 687-694.

Hautamäki Antti (1988): “Dialectical Inquiring System”, teoksessa H.H. Holz ja J. Manninen (toim.), Annalen der international Gesellschaft für dialektische Philosophie Societas Hegeliana IV, Vom Werden des Wissens – Philosophie, Wissenschaft, Dialektik, Pahl-Rugenstein, Köln 1988, s. 203-207.

Hautamäki Antti (1988): “Tekoäly, logiikka ja tiedon esittäminen”, teoksessa A.Hautamäki (toim.), Kognitiotiede, 1988, 157-178.

Hautamäki Antti (1987): “Intelligent knowledge management, Putting databeses and expert systems together”, teoksessa P. Uusipää (toim.), Advances in Man-Machine Interactions, VTT, Espoo 1987, s. 61-72.

Hautamäki Antti (1986): “Koneäly ja inhimillinen ajattelu”, teoksessa M. Karjalainen, J. Seppänen ja M. Tamminen (toim.), STEP-86 Invited Papers: AI and Philosophy, Finnish Society of Information Processing Science, TKK, Espoo 1986, s. 4-14.

Hautamäki Antti (1985): “On the structure of theories”, teoksessa K. Lilja, K. Räsänen ja R. Tainio (toim.), Problems in the Redescription of Business Entreprises, Helsingin kauppakorkakoulun kuvalaitos B-37, Helsinki 1985, s. 137-139.

Hautamäki Antti (1984): “Tutorial on philosophical approaches related to conceptual modelling”, teoksessa H. Kangassalo (toim.), Third scandinavian research seminar on information modelling and data base management, Acta Universitas Tamperensis, ser. B, vol 22, Tampereen yliopisto, Tampere 1984, 15-33.

Hautamäki Antti (1983): “Remarks on Prof. Mitroff’s papers” teoksessa M.Soismaa (toim.), Proceedings, Seminar on Methodology in Management and Business Research 1983, Helsingin kauppakorkakoulun kuvalaitos, Helsinki 1983, s. 47-51.

Hautamäki Antti (1982): “On the logic of viewpoints”, Bulletin of the section of Logic 1982: Vol. 11., Number 1/2, Polish Academy of Sciences, Institute of Philosophy and Sosiology, Warsaw-Lodz 1983, s, 62-64.

Hautamäki Antti (1983): “A logical analysis of points of view”, Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Vol. 2: Abstracts of sections 5 and 12, Salzburg 1983, s. 62-64.

Hautamäki Antti (1982): “Käsitteelliset viitekehykset”, teoksessa Viitekehykset, hahmontunnistusprosessit ja luonnollinen kieli, Suomen kielitieteellinen yhdistys, Turku 1982, 29-45.

Hautamäki Antti (1981): “Olemuksen käsitteestä”, teoksessa E. Itkonen et al. (toim.), Ajatuksen ja toiminnan tiet, Matti Juntusen muistokirja, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1981, 69-82.

Hautamäki Antti (1981): “Looginen kielentutkimus”, teoksessa Kielitieteen ja filosofian suhteesta, Suomen kielitieteellinen yhdistys, Turku 1981,  5-18.

Hautamäki Antti (1981): “Widerspruch und Antinomie”, teoksessa W.R. Beyer (toim.), Hegel-Jahrbuch, Pahl-Rugenstein Verlag, Köln 1981, s. 69-82.

Hautamäki Antti (1980): “Ristiriidat ja dialektiikka”, Tiede ja edistys 5:4 (1980), 50-52.

C Tieteelliset kirjat (scientific monographs)

Hautamäki Antti (2020): Viewpoint Relativism, A New Approach to Epistemological Realtivism based on the Concept of Points of View. Synthese Library 419. Springer.
Hautamäki Antti (2018): Näkökulmarelativismi, Tiedon suhteellisuuden ongelma. SoPhi  142, Jyväskylän yliopisto.

Hautamäki Antti & Ståhle Pirjo (2012): Ristiriitainen tiedepolitiikkamme, Suuntana innovaatiot vai sivistys? Helsinki: Gaudeamus.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2012): Suuntana Innovaatiokeskittymä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hautamäki Antti (toim.)(2011): Teollisuus verkottunessa innovaatiotaloudessa. Esimerkkinä Keski-Suomen konepajateollisuus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (toim.)(2011): Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hautamäki Antti (2010): Sustainable Innovation, A New Age of Innovation and Finland’s Innovation policy. Sitran raportteja 87.

Hautamäki Antti, Heikkinen Juho, Neittaanmäki Liisa & Neittaanmäki Pekka (2010): Uudistumalla menestykseen, Yritysten koulutus- ja kehittämistarpeet selä innovaatiotoiminta Keski-Suomessa. Agora Center, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

Vasara Pertti, Hautamäki Antti, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson & Laura Peuhkuri (2009): Suuri siirtymä, Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen. Sitran raportteja 79. Helsinki.

Hautamäki Antti (2008): Kestävä Innovointi, Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Sitran raportteja 76. Helsinki.

Kaukonen Erkki, Kaivo-oja Jari & Hautamäki Antti (2007): Innovaatiomedia, Journalismi tulevaisuuden tekijänä. Helsinki: Palmenia.

Hautamäki Antti (2007): Innovaatioiden ekosysteemi ja Helsingin seutu, Maailmanluokan innovaatioekologian rakentamisen lähtökohtia. Tutkimuskatsauksia 1/2007. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus.

Hautamäki Antti, Lehtonen Tommi, Sihvola Juha, Tuomi Ilkka, Vaaranen Heli, Veijola Soile (2005): Yhteisöllisyyden paluu. Gaudeamus 2005.

Saariluoma Pertti, Kamppinen Matti & Hautamäki Antti (toim.) (2001): Moderni kognitiotiede. Gaudeamus, Helsinki.

Pylkkänen Paavo, Pylkkö Pauli & Hautamäki Antti (eds.) (1997): Brain, Mind and Physics. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol. 33. IOS Press, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington, DC.

Hautamäki Antti, Lagerspetz Eerik, Sihvola Juha, Siltala Juha & Tarkki Jarmo (1996): Yksilö modernin murroksessa. Gaudeamus.

Hautamäki Antti (1995): Kaupunkiko yritys? Kaupungin strateginen johtaminen ja konserniajattelu. Helsingin kaupungin tietokeskus, Keskustelualoitteita 1995:4, Helsinki.

Hautamäki Antti & Paavola Vesa (1995): Laman merkit työyhteisössä, Muutos, organisaatiokulttuuri ja kognitiiviset mallit. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 1995:2, Helsinki.

Hautamäki Antti & Paavola Vesa (1993): Tuottaa vai tilata? Palvelujen järjestämisen vaihtoehtoisista tavoista. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1993:2, Helsinki 1993.

Hautamäki Antti (1992): Tehokkaat palveluorganisaatiot, Palvelustrategioiden suunnittelu­menetelmä ja työkirja. VAPK, Helsinki.

Hautamäki Antti & Paavola Vesa (1992): Palvelustrategiat ja organisaation ohjaaminen. Helsingin kaupungin tietokeskuksen keskustelualoitteita 1992:3, Helsinki.

Hautamäki Antti ja Nyman Göte (toim.) (1992): Kognitiotiede ja koneäly. Suomen tekoälyseuran julkaisuja no. 6., Helsinki.

Hautamäki Antti (toim.)(1988): Kognitiotiede. Gaudeamus, Helsinki.

Hautamäki Antti (1986): Points of View and their Logical Analysis. Acta Philosophica Fennica 41, Helsinki. Introduction, Chapter 1 Determinables , Chapter 2 Concepts, Chapter 3 Points of View, Chapter 4 The Logic of Points of view, and Chapter 5 Glimpsed Beyond.

Hautamäki Antti, Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa , Korhonen Pekka, Lehtovuori Jouko Manninen Juha & Tainio Risto (1983): Johdatusta ongelmien tieteelliseen käsittelyyn. Helsingin kauppakorkeakoulun kuvalaitos, Helsinki 1983 2. uud. painos.

Hautamäki Antti (1980): Ristiriidan käsitteet Marxilla. Tutkijaliitto, Helsinki 1980 1. painos, 1982 2. painos,

Hautamäki Antti (1974): Logiikan perusteet, Osa I:n harjoitusten ratkaisut. Gaudeamus, Hämeenlinna 1974.

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (publications for experts)

Hautamäki Antti (2021): Asioita on opittava katsomaan monista näkökulmista- Näkökulmarelativismin haate kouluille. Jari Koskinen, Minna Riikka Järvinen, Sam Inkinen ja Pasi Lankinen (toim.): Tulevaisuudet ja hedelmällinen toisin ajattelu. Oppiminen | Kasvatus | Opetus. Kehittämiskeskus Opinkirjo, 21-23.

Hautamäki, Antti (2018): Kestävät innovaatiot syntyvät eetisyydestä. Soilikki Viljanen ja Pauli Juuti (toim.) Arvovallankumous, Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisussa yrityksissä. Keuruu: Edita, 104-120.

Hautamäki Antti, Juha Leppänen, Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen (2018): Katse ylös kupasta, Uuden ajan työ ja toimeentulo. Vesa-Matti Lahti (toim.) Hyvinvoinnin seuraava erä. Visio kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta.  Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 15-60.

Hautamäki, Antti (toim.) (2018): Yhteisluominen, Opas yliopistojen ja yritysten yhteistyön syventämiseen.  Helsinki: Helsingin yliopisto, Tutkimuspalvelut.

Hautamäki Antti (2017): Terveyden omaehtoinen edistäminen – Kehityspolku. Tekes Katsauksia 326/2016.

Hautamäki Antti, Juha Leppänen, Roope Mokka & Aleksi Neuvonen (2017): Katse ylös kupasta mahdollisuuksiin. Uudena ajan työ ja toimeentulo. Sitra Muistio. Helsinki: Sitra.

Hautamäki Antti (2016). Uushumboldtilainen yliopisto – Ratkaisu sivistyksen ja hyödyllisyyden dilemmaan. Politiikasta.fi, 6.5.2016.

Hautamäki Antti, Ståhle Pirjo, Oksanen Kaisa & Tukiainen Taina (2016). Vaikuttavaa tutkimusta – Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen ehdistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 1/2016.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2015): Sustainable Innovation: Competitive Advantage for Knowledge Hubs. Eds. Pia Lappalainen, Markku Markkula, Hank Kune: Orchestrating Regional Innovation, Espoo Innovation Garden, Aalto Univeristy, 87-10.

Hautamäki Antti (2013): ”Die neohumboldtianische Universität – ein Modell der Universität des 21. Jahrhunderts”. Sozialimpulse, 24. Jahrgang, Nr. 1/2013, 19-21.

Hautamäki Antti (2012): Yliopistojen uudistaminen johtamista kehittämällä. Tieteessä tapahtuu 5/2012, 69-71.

Oksanen Kaisa, Pitkänen Mikko & Hautamäki Antti (2011): X2 – Tiedon siirtämisestä yhdessä luomiseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Hautamäki Antti ja Oksanen Kaisa (2011): Tulevaisuduen kulttuuriosaajat. Näkökumia moderniin elämään ja työhön. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2011.

Hautamäki Antti (2010): ”Filosofina maailmalla”, Teoksessa Markku Roinila (toim.): Miten meistä tuli filosofian tohtoreita. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, s. 109-113.

Hautamäki Antti (2010): “Creative economy and culture at the heart of innovation policy”, Creative Economy and Culture in the Innovation Policy, Publications of the ministry of Education, Finland 2010:13, 6-25.

Hautamäki Antti (2009): ”Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä”, Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä, Opetusministeriön julkaisuja 2009:30, 6-25.

Hautamäki Antti (2009): ”Innovaatiojohtaminen avoimessa, verkottuneessa innovaatioympäristössä”, Tieto ja osaaminen kilpailuetuna, Johtamisen käsikirjat, Kauppalehti. Business Review 2/2009, s. 11.3. 1-30.

Hautamäki Antti (2007): “KyAMK Kymenlaakson innovaatioiden ekosysteemissä”. Teoksessa Ala-Uotila Harri, Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa, Lindeman Ari ja Tulkki Pasi (toim.) Oppimisympäristöistä innovaatioiden ekosysteemiin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B Nro 46, Kotka 2007, 100-103.

Hautamäki Antti (2006):”Yliopistot uudessa innovaatioekologiassa”, teoksessa Itkonen Maija (toim.), Matkalla innovaatioyliopistoon – Tieteidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksia luotaamassa. Teknillinen korkeakoulu ja Teknologiateollisuus ry, Helsinki 2006, 38-39.

Hautamäki Antti & Lemola Tarmo (toim.) (2004): Suomi uuteen nousuun, Innovaatiot ja osaaminen huipputasolle. Sitran raportteja 39. Helsinki 2004.

Hautamäki Antti (2003): Kyllä Amerikka opettaa, Hyvinvointivaltio muutosten edessä. Sitran julkaisu 259. Edita: Helsinki.

Hautamäki Antti (2001): Suomi muutosten edellä, Raportti Suomen haasteista. Sitran raportteja 6, Helsinki.

Antti Hautamäki (toim.) (1996): Suomi teollisen ja tietoyhteiskunnan murroksessa, Tietoyhteiskunnan sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Sitra 154, Helsinki.

Hautamäki Antti (1995): Kohti kuntien ja valtion yhteisvastuuta, Kunnan ja valtion suhteiden uudistamislinjat. Sisäasiainministeriö, Kuntaosaston julkaisu 1/1995, Helsinki.

Hautamäki Antti (1995):Towards the Joint Responsibility of Local and Central Government, New Directions for Local and Central Government Relations. Ministry of the Interior Finland, Kuntaosaston julkaisu 3/1995, Helsinki.

Hautamäki Antti & Mäkipeska Marja (1994): Laatupolitiikkaa julkiselle sektorille? Peruspalvelujen laadunhallinnan tarve ja keinot. Valtiovarainministeriö, Painatuskeskus, Helsinki.

Hautamäki Antti (toim.) (1993): Muutosjohtaminen ja tietotekniikan hyödyntäminen, Mitä julkisen hallinnon johtajan tulee tietää tietotekniikasta. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, Juhta, Julkaisu 6/1993, Helsinki.

Hautamäki Antti (1993): “Spontaaniin yhteiskuntaan – hyvinvointia ilman valtiota”, teoksessa J. O. Andersson, A. Hautamäki, R. Jallinoja, I. Niiniluoto & H. Uusitalo, Hyvinvointivaltio ristiaallokossa, arvot ja tosiasiat, WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva 1993, 133-246.

Hautamäki Antti (1993): “Tutkimus- ja kehittämistyö”, teoksessa L. Haaparanta, I. Koskinen, E. Oesch & T. Vadén (toim.), Malli  Metodi Merkitys, Esseitä Veikko Rantalan 60-vuotispäivän kunniaksi, Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, Vol. 49, Tampere 1993, 159-170.

Hautamäki Antti (1992): “Kognitiotieteen yleiset lähtökohdat ja suuntaukset”, teoksessa A.Hautamäki ja G. Nyman (toim.), Kognitiotiede ja koneäly, 1-9.

Hautamäki Antti (1991): “Ongelmanratkaisumenetelmät”,  Futura 10:3, 1991, 14-18.

Hautamäki Antti, Mäkelin Matti, Savaspuro Timo, Seppänen Tapani & Vepsäläinen Ari (1990): Palvelustrategiat julkisessa hallinnossa, Hyvinvointi 1990-luvulla. SITRA, Jyväskylä.

 Hautamäki Antti, Seppänen Tapani & Vepsäläinen Ari (1990): Kunnan palvelut ja tietotekniikka, Johdatus palvelustrategiamenetelmään. KATKO, Helsinki.

Hautamäki Antti (1988): “Tietokoneen minuus”, teoksessa I. Niiniluoto ja P.Stenman (toim.), Minä, Suomen filosofinen yhdistys, Helsinki 1988, 111-121.

Hautamäki Antti (1986): “Filosofia ja arvot”, teoksessa T. Lumme ja E. Saarinen (toim.), Todennäköisiä tutkimuksia, Ilkka Niiniluodon 40-vuotispäivän kunniaksi, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisusarja 1/1986, Helsinki 1986,  27-31.

Hautamäki Antti (1984): “Teesejä oloiden relatiivisuudesta”, teoksessa L. Haaparanta (toim.), Olio, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisuja 3/1984, Helsinki 1984, 172-175.

Hautamäki Antti (1983): “Käsitteiden logiikasta”, teoksessa L. Alanen, T.Lumme ja L.Taiminen (toim.), Huippuluokan tutkielmia, Helsingin yliopiston Filosofian laitoksen julkaisusarja, Helsinki 1983, 1-7.

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön (general publications)

Hautamäki Antti (2015): Kokonaistyöaika opettajan ammatillisen kasvun ja koulun kehittämisen keinona, Yleissivistävän koulutuksen opettajien työaikajärjestelmät Euroopassa. Sitran selvityksiä 85.

Hautamäki Antti & Oksanen Kaisa (2014): Innostus ja uteliaisuus aluekehityksen perustana. Teoksessa Innostunut yhteiskunta. Eduskunnan tulevaisuusvalikunnan julkaisu 8/2014, 66-75.

Alanen Olli, Hautamäki Antti et. al. (2010): Metropolin hyvinvointi. Espoo.

 Hautamäki Antti (toim.)(2008): Muutoksen Suomi, Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Sitra, Helsinki.

 Hautamäki Antti (2008): “Tietoyhteiskunta täällä tänään”, Tieto&tredit 4-5/2008, 5-6.

 Hautamäki Antti (2007):”Yliopistojen ja seutukunnan yhteistyö innovaatiotaloudessa”. Kanava 9/2007, 517-520.

Hautamäki Antti (2006):”Demokratia menestystekijänä globaalissa kilpailussa”, teoksesssa Paasilehto Satu (toim.): Demokratia ja säädöspolitiikka, Eduskunnan juhlaseminaari 2. lokakuuta 2006. Eduskunnan kanslian julkaisu 1/2007. Helsinki: Oikeusministeriö. 31-38.

Hautamäki Antti (2002):”Innovaatiostrategiat aluekehityksessä”, teoksessa Alueiden tulevaisuuden haasteet – osaaminen, yhteistyö, hyvinvointi. Sisäministeriön julkaisu 12/2002, 25-40.

Hautamäki Antti (2002):”Hyvinvoinnin riskitekijöitä”, teoksessa Toimiva Oikeusvaltio, Eduskunnan ja oikeuslaitoksen järjestämä seminaari 14.11.2001. Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2002, 16-18.

Hautamäki Antti (2000): “Globaalin verkostotalouden vaikutukset Suomessa”, teoksessa Saku Mantere (toim.), Globalisaation eettiset haasteet, Tekniikan Akateemisten Liitto, Helsinki 2000,  21-26.

Hautamäki Antti (1998): “Tietotekniikka merkitysten välittäjänä”, ITK-98. Interaktiivinen teknologia koulutuksessa. Tuntematon tietoyhteiskunta. Aulanko Hämeenlinna 17.-18.4.1998. Kongressijulkaisun toimitus Varpu Kuuliala ja Elina Suojoki,  60-62.

Hautamäki Antti (1997):”Hyvä elämä kansalaisten Suomessa”, teoksessa Kimmo Kajaste (toim.), Suomalainen mahdollisuus, Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen, Oy Edita Ab,  Helsinki 1997, 32-51.

Hautamäki Antti (1997):”Saako asiakas itse valita omat palvelunsa?”, teoksessa Tuula Salmela (toim.), Autetaanko asiakasta – palvellaanko potilasta?, Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1997, 96-108.

Hautamäki Antti (1996):”Uusi hyvinvointimalli, avuttomuudesta elämänhallintaan”, teoksessa Esko Aho, Tarja Gronberg, Georg Ehrnrooth, Antti Hautamäki, Jan-Magnus Jansson, Klaus Kinkel, Jaakko Numminen, Seija Pihlajaviita-Kiviluoma ja Terho Pursiainen, Heräävä maailma, Kirjayhtymä, Juva 1996, 37-52.